Destacada

Senderisme i Caminades Saludables

Projecte Senderisme i caminades saludables

Presentam el Projecte Senderisme i caminades saludables, un conjunt d’activitats que integren, d’una banda, l’organització i realització de sortides socioculturals periòdiques de senderisme de baixa dificultat amb les que potenciarem l’activitat d’exercici físic, la iniciació al senderisme i el coneixement de l’entorn natural del districte de Ponent de la ciutat de Palma, el que hem denominat amb l’etiqueta #PARCNATURALDEPONENT: amb elles donarem a conèixer l’entorn i els seus valors culturals, patrimonials i etnològics.

De l’altre, posarem en valor i difondrem les Caminades Saludables, passejant les Rutes Saludables ideades per la Direcció General de Salut Pública i Participació de la Conselleria de Salut del Govern de les Illes Balears.

Confeccionarem i mantindrem actualitzats diversos mapes interactius de recursos de salut i comunitaris: a) el mapa interactiu del PARC NATURAL DE PONENT, amb l’aplicació My Maps de Google Maps:

b) el MAPA D’ACTIUS DE SALUT DE PONENT mitjançant la mateixa aplicació. Primer, enregistrarem les rutes senderistes amb l’esmentada aplicació WIKILOC, integrant posteriorment aquestes rutes en el MAPA D’ACTIUS DE SALUT DE PONENT:

i c) El Mapa de TOPONÍMIA I EVOLUCIÓ URBANA del Districte de Ponent:

Aquests mapes són d’accés i ús públic per als usuaris del projecte i pel conjunt de la ciutadania que vulgui descobrir i saber més dels espais naturals i espais lliures de la zona Ponent de Palma.

Objectius del projecte

Son OBJECTIUS GENERALS del projecte

1) donar a conèixer l’entorn urbà i natural del Districte de Ponent de Palma a la ciutadania, així com els seus valors culturals, etnològics i paisatgístics. Es treballarà coordinant accions amb el Centre de Salut de Son Serra-La Vileta en els barris del districte de Ponent; amb els centres educatius de la zona escolar de Ponent, atès que gran part dels recorreguts es poden fer a per des dels propis centres educatius i amb altres entitats dels barris. Ens trobem davant d’un projecte que, d’una forma senzilla i imaginativa, incorpora alhora les perspectives intergeneracional (les activitats són aptes per a totes les edats i es poden compartir les passetjades entre diferents grups d’edat), la intercultural (en atenció als diferents usuaris de cada entitat participant) i interdisciplinària (es treballa amb els àmbits educatiu, veïnal i sanitari per a la millora de la salut, el foment de la participació i el coneixement de l’entorn des d’una perspectiva sociocultural, patrimonial, etnològica i mediambiental).

Tafona de la possessió de Son Puigdorfila Vell

Els mapes interactius del PARC NATURAL I D’ACTIUS DE SALUT DE PONENT serviran com a material de treball i actuaran com a espai virtual de trobada, seguiment i interpretació dels espais naturals i lliures del districte, i del conjunt d’objectius que treballa l’activitat objecte de petició de la subvenció.

2) Millorar la qualitat de vida al barri a través de la interrelació amb les organitzacions ciutadanes del Districte de Ponent, el segon més poblat de Palma, amb més de 120.000 habitants censats. Son també objectius generals del projecte fomentar els valors sociocomunitaris i de participació ciutadana, mitjançant el reforç del coneixement de l’entorn on s’habita o treballa. i Reforçar la capacitat de la ciutadania de respondre a les necessitats col·lectives pel que fa al manteniment del medi ambient i dels valors culturals, socials, etnològics i patrimonials que es contenen en ell. Finalment, es treballa l’envelliment saludable mitjançant l’exercici físic que suposa l’activitat de senderisme i les Rutes Saludables.

Son OBJECTIUS ESPECÍFICS del projecte:

1) Contribuir a reforçar l’oferta d’activitats formatives de qualitat al districte de Ponent i a la ciutat, amb una incidència particular sobre la salut, la cultura, la defensa del medi ambient  i la formació dels infants i joves en el coneixement etnològic, un element que ens permet, en un món globalitzat i en un procés de canvi continuat, entendre la diversitat de cultures, tradicions i maneres d’entendre la vida a través de l’etnologia, que no només ens mostra les diferents formes de vida dels col·lectius sinó, especialment, les similituds i els punts en comú que trobem fins i tot en les cultures més allunyades.

2) Crear interès sobre la vida actual i passada en els nostres medis naturals i rurals i sensibilitzar, de manera transversal, sobre cinc eixos estratègics fonamentals:

a) Combatre l’aïllament i el sedentarisme social;

b) La defensa del medi ambient i del patrimoni natural, cultural i etnològic del nostre entorn més immediat;

c) El drets humans, el respecte per la diferència, el coneixement mutu i la prevenció de la violència masclista; 

d) El reforç del teixit associatiu com a eina fonamental per fer possible la participació ciutadana i el desenvolupament comunitari. i

e) La promoció de la salut com a mitjà eficaç per a envellir de forma activa i saludable, prevenir i combatre la solitud de la gent més gran i les malalties a tots els nivells

Panell explicatiu dels valors naturals i etnològics de Son Quint a l’entrada de la finca

Temporalització

Les sortides socioculturals s’iniciaran dia 1 de març de 2020 i tenen la intenció de mantenir-se en el temps, si bé el periode subvencionable del Consell de Mallorca finalitza el 30/09/2020. El mes d’agost, les festes de Pasqua i Nadal seran inhabils. Es preveuen un total de 3-4 hores setmanals en una o dues sessions de 1,5/2 h cada una, depenent de la durada dels diferents trajectes senderistes i rutes saludables. Es realitzaran sortides en dates assenyalades en el calendari però també s’atendran peticions de sortides de grups organitzats, fins i tot en cap de setmana.

Participació en el projecte

El projecte es vol treballar en xarxa amb les entitats adherides a la Plataforma Ponent-Potent, “Ponentins”, creada el 2017 i molt particularment es coordinarà amb el Col·lectiu de Salut del Centre de Salut Son Serra-Sa Vileta.

Les activitats s’oferiran als pacients del CS de Son Serra- Sa Vileta i també als centres escolars de Palma, especialment als de la zona de Ponent. També als clubs i associacions de segones edats, veïns, infants, joves i gent gran de la ciutat i de l’illa de Mallorca. Com s’ha exposat, s’atendran també peticions de grups organitzats encara que no pertanyin a cap dels anteriors col·lectius assenyalats.

Col·labora en el projecte el Departament de Presidència del Consell de Mallorca, que ha concedit una subvenció per a aquest projecte: vegeu BOIB núm. 140 de dia 13/08/2020; Resolució d’adjudicació de la convocatòria de subvencions per al finançament de projectes d’animació sociocultural (oci i temps lliure, i desenvolupament comunitari), any 2020.

Concertau una passejada

Si estau interessats en participar en les passejades, contactau amb nosaltres a través del formulari de CONTACTE d’aquesta web, o bé enviant-nos un correu a parcnaturaldeponent@gmail.com ó factoria@factoriadesomnis.org, indicant la passejada que voleu fer (consultau el MAPA D’ACTIUS DE SALUT DE PONENT), els dies i hores que vos agradaria fer la passejada (millor si ens donau vàries opcions), nombre aproximat de participants i nom del col·lectiu o entitat que representau, persona responsable i formes de comunicar amb vosaltres (correu electrònic i telèfon). Si teniu dubtes o voleu parlar directament amb nosaltres, telefonau-nos al 971754860. Les excursions que podeu triar són aquestes (feu clic sobre la que vos interessi i accedireu a la seva fitxa):


0- Caminada #SalvemSonFila. Conèixer Son Fila Nou

1- Caminada pel Camí Reial de Puigpunyent

2- Caminada de Son Rapinya a Son Fila

3- Caminada per Son Muntaner -Pi ver-

4 – Caminada per Sa Vileta-Coll de Son Marill-sa Vileta

5- Caminada per Son Puig – Son Rapinya

6- Caminada 1 Son Serra-Sa Vileta*

7- Caminada 2 Sa Vileta-Son Roca*

8- Caminada 3 Son Serra-Son Rapinya*

9- Caminada 4 Son Serra-Son Moix*

11-Caminada per Son Suredeta

12-Caminada per Son Fila i Son Muntaner

13-Caminada per Son Fila Vell i Son Fila Nou

14-Caminada per Son Suredeta i pel torrent de Sant Magí

15-Caminada per Son Quint. Pedrera Grossa

16-Caminada de Bellver a Son Fila Nou. El Corredor Verd de Ponent

17-Caminada pels camins de Puigpunyent i d’Estellencs

18.1-Caminada de Son Quint-Son Muntaner a El Terreno. El Corredor Verd de Ponent

18.2-Caminada de El Terreno a Son Quint-Son Muntaner. El Corredor Verd de Ponent

* Es correspon amb el traçat de la Ruta Saludable 7 des del CS Son Serra-La Vileta http://e-alvac.caib.es/rutas-ruta7.html

Pujador a un marge de Son Muntaner

Metodologia del projecte

Els actuals hàbits de vida dels ciutadans no fomenten les activitat lúdiques i culturals al carrer d’una forma prou satisfactòria. Les ofertes d’oci saludable i amb continguts culturals d’una mínima qualitat lligats al coneixement dels entorns vitals, així com a l’afavoriment de les relacions socials, no son nombroses. Les ofertes d’oci centrades més en aspectes merament lúdics, sense cap o amb un escàs transfons sociocultural i de coneixement i reflexió sobre la realitat que ens envolta son avui majoritàries. La desaparició dels espais naturals i de la vida als barris a l’entorn del petit comerç han contribuït molt a aquest fet, atès que la gent ja no es troba ni a les botigues del barri, ni s’aventura dins les garrigues i boscs dels voltants de les zones urbanitzades per considerar-los llocs perillosos i desconeguts. L’urbanisme actual, a més, fomenta la vida a l’interior de les finques i ofereix a la via pública les parts del darrera dels habitatges, reservant les vistes principals als jardins interiors amb piscina de les promocions. Per difondre les activitats socioculturals i la participació ciutadana hem de crear nous espais de trobada, com són les activitats esportives, culturals i mediambientals de qualitat i mínimament fonamentades en els principis i objectius que hem anat explicant.

Cartell anunciant l’inici de la ruta de Pedra en Sec des del cementeri de La Vileta

Conèixer i passejar les rutes senderistes i les caminades saludables del #PARCNATURALDEPONENT volem que sigui un conjunt d’activitats que siguin d’interès per a la ciutadania. No obstant, un disseny d’activitats senderistes o de passeig per unes rutes saludables no ens semblaria suficient si no van acompanyades d’altres estratègies que fomentin la participació dels usuaris en el projecte i, per això, s’han creat les eines interactives com el MAPA DEL PARC NATURAL DE PONENT o el MAPA D’ACTIUS DE SALUT DE PONENT, amb l’aplicació My Maps, de Google; i el seguiment de les rutes senderistes i rutes saludables amb una altra aplicació, WIKILOC, basada també en el GPS de Google. Unes eines informàtiques que permeten a tots els participants de les activitats anar aportant els seus suggeriments i coneixements en relació a l’entorn natural i els espais lliures del districte de Ponent de Palma, bé sigui mitjançant la participació directa en les sortides o excursions, bé mitjançant la difusió dels MAPES, contribuint així a enriquir aquests recursos interactius. D’alguna manera, pensam, les sortides contribuiran a fomentar la participació ciutadana en la confecció dels mapes interactius i aquesta participació en la confecció dels mapes, alhora, contribuirà a l’interès de la ciutadania per conèixer aquests espais naturals i a participar en les sortides socioculturals i mediambientals.

Durant el període de desenvolupament del projecte les línies bàsiques que treballarem són:

Campanya contra la urbanització de Son Puigdorfila Nou -2020-

a) Realitzarem campanyes permanents de sensibilització sobre l’emergència climàtica a Mallorca i a Palma: conèixer i estimar el medi ambient com a eina per a lluitar contra el canvi climàtic i el canvi cap un model de ciutat pensada més per a les persones que per als cotxes.

b) Coneixerem i fomentarem la defensa del patrimoni natural, cultural, patrimonial i etnològic: possessions, marjades, camins públics, formes de vida de la Palma de fora portes.

Elements característics d’un marge

c) Fomentarem la conservació i la protecció del patrimoni i elements etnològics catalogats.

d) Reivindicarem un entorn natural, uns parcs i jardins, en definitiva, una ciutat més amable, cuidada, protegida i orientada al benestar de les persones.

e) Treballarem l’envelliment actiu i saludable mitjançant caminades pel nostre entorn més immediat i previndrem situacions de sedentarisme i de solitud, oferint alternatives de qualitat per a l’aprofitament de l’oci.

f) Treballarem col·lectivament els MAPES DEL PARC NATURAL DE PONENT i contribuirem a la construcció de la història local.

g) Treballarem de forma transversal els objectius relacionats amb el foment de la integració sociocultural dels col·lectius amb necessitats especials, el coneixement intergeneracional, el treball interdisciplinari i el foment de la interculturalitat a través del coneixement de les diferents formes de vida del nostre entorn (element etnològic).

Incendis forestals 2020

Campanya de prevenció d’incendis 2020

Des de l’any 2000, la campanya de lluita contra els incendis forestals dura els 365 dies de l’any. No obtant, el Decret 125/2007, de 5 d’ocubre, pel qual es dicten normes sobre l’ús del foc i es regula l’exercici de determinades activitats susceptibles d’incrementar el risc d’incendis forestals, estableix a l’art. 3 l’època de risc d’incendis de l’1 de maig al 15 d’octubre, ambdós inclosos. Tota la informació disponible sobre la campanya d’incendis forestals la teniu aquí: http://www.illesbalears.cat/sites/xarxaforestal/ca/prevenir_es_actuar-45439/

Parc Natural de Ponent. Son Quint

Parc Natural de Ponent. La lluita per preservar les possessions de ponent: Son Quint, Son Muntaner i Son Puigdorfila

portada son rapinyaPortada conveniL’any 2002 l’Ajuntament de Palma, l’Associació de Veïnats de Son Rapinya (entitat veïnal de Palma) i la promotora de les urbanitzacions de Son Quint i Son Muntaner signaven un Conveni per a delimitar aquestes urbanitzacions i per a preservar una zona verda de 100.000 metres quadrats: l’actual Bosc de Son Quint-Son Muntaner.
Aquest conveni, 18 anys després, resta encara pendent en molts dels acords que volien fer del Bosc de Son Quint-Son Muntaner un referent, tant pel que fa a la forma amb què es va aconseguir (negociació oberta i conveni a tres bandes entre administracions, empreses promotores i entitats veïnals) com pel resultat: el lliurament a la ciutat d’un gran pulmó verd.
Des de “Bosc Son Quint – Son Muntaner” i del perfil de Twitter Parc Natural de Ponent , reivindiquem recuperar l’esperit que va presidir aquell acord històric per a la ciutat i arribar a un nou acord amb la ciutadania de Palma per a fer possible el PARC NATURAL DE PONENT.

Entre altres coses, proposem:
resum conveni1resum conveni21) Que l’Ajuntament de Palma assumeixi la seva responsabilitat en la gestió del Bosc de Son Quint-Son Muntaner, derivada de la seva titularitat.

2) Que l’Ajuntament de Palma faci les tramitacions que siguin necessàries al PGOU per tal de garantir la màxima protecció possible dels terrenys que formen el Bosc de Son Quint – Son Muntaner.

3) Que l’Ajuntament de Palma, en la futura revisió del PGOU, ampliï la superfície de l’espai natural públic amb la incorporació dels terrenys de les finques de: ANEI de Son Muntaner, Son Puigdorfila Vell, Son Puigdorfila Nou, Son Berga, Sa Teulera, Na Burguesa i Son Anglada (pedreres d’Establiments); així com de la zona de repoblació forestal que la promotora de les urbanitzacions de Son Quint i Son Muntaner, d’acord amb l’estipulat en el conveni de 2.002, va haver d’adquirir per allunyar del nucli urbà la via de circumval·lació de Son Rapinya. Conformant així el CORREDOR VERD O PARC NATURAL DE PONENT (BELLVER – NA BURGUESA – SON PUIGDORFILA – SON MUNTANER – SON QUINT), veritable pulmó verd de la ciutat i un llegat per a les futures generacions de ciutadans.

son berga

4) Revisió dels compromisos de regeneració forestal assumits per REDEXIS GAS a conseqüència de la seva intervenció en la zona, amb la construcció del gasoducte Son Reus – Andratx; establint un pla de seguretat, de prevenció d’incendis i de manteniment d’aquesta instal·lació, amb informació dels riscs per a la població.

5) Establiment de convenis de col·laboració entre les entitats més representatives i actives del Districte de Ponent: Son Roca-Son Ximelis, Son Puig, Sa Vileta, Son Rapinya, Gènova, Son Dureta, Sa Teulera, Establiments…, les empreses que operen en la zona i Ajuntament de Palma, per a la custòdia, cogestió, interpretació, manteniment i dinamització de la Serra de Na Burguesa i la zona natural del Corredor Verd Bellver-Son Quint.

6) Integració de la Serra de Na Burguesa dins dels límits de protecció de la Declaració de la Serra de Tramuntana com a Patrimoni de la Humanitat. De forma sorprenent, la pràctica totalitat de la Serra de na Burguesa va quedar exclosa dels límits de la definició de la Serra de Tramuntana en la documentació de sol·licitut presentada davant de la UNESCO (veg. mapa) i només s’inclouen com a “zones tampó o d’amortiment”, amb una protecció molt més reduïda. Aquesta catalogació ha de canviar perquè no respon a les necessitats de protecció mediambientals actuals dels municipis afectats, en especial de Palma.

El camí vell de Palma a Puigpunyent

El camí vell o real de Palma a Puigpunyent és la “joia de la corona” del PARC NATURAL DE PONENT. Es tracta d’un camí públic datat del segle XIII que transcorre al llarg de tota la finca de Son Quint i que unia el centre de Palma amb Puigpunyent i continuava fins a Estellencs. Segurament per aquest motiu els dos ramals del camí, un el que avui es coneix com a Camí de Son Rapinya, i l’altre, el denominat Camí de la Vileta, rebien, respectivament, els noms de “camí de Puigpunyent” i “camí d’Estellencs”. Aquest camí ha estat incorporat al Pla Especial de la Ruta de la Pedra en Sec del Consell de Mallorca i, ben aviat, constituirà la porta d’entrada de Palma a la Serra de Tramuntana, declarada patrimoni cultural de la Unesco. Si voleu saber més d’aquest camí, feu clic aquí:

#SalvemSonFila

La publicació al BOIB de dia 25/5/2020 del Decret Llei 9/2020, ha suposat, de forma automàtica, la protecció de Son Fila Nou. L’article 3 d’aquest Decret Llei afecta directament la situació urbanística de Son Fila Nou, i diu així:

  • Article 3
    Reclassificació de sòl urbanitzable
    1. Queden automàticament classificats com a sòl rústic, amb la categoria de sòl rústic comú, en virtut d’aquest decret llei, els terrenys següents:
    a) Els classificats pel planejament general com a sòl urbanitzable no programat, amb vigència superior a vuit anys, que no haguessin aprovat inicialment el Programa d’Actuació Urbanística amb anterioritat a l’entrada en vigor de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears.

Des de la plataforma d’entitats #SalvemSonFila volem donar les gràcies a totes les persones que varen donar suport a la campanya per a la protecció de Son Fila Nou. La feina de les entitats ciutadanes organitzades i el suport de la ciutadania, sense cap dubte, han estat fonamentals per a aconseguir aquest resultat. Estam realment molt contents. Esperam que tots els ciutadans de Palma puguin gaudir d’aquest espai natural durant molts d’anys.

Son Puigdorfila Nou actualment presenta un estat de conservació que, en absolut, és irreversible i conserva intactes tots els trets culturals, naturals, etnològics i paisatgístics que varen recomanar al Consell de Mallorca, fa ara ja 22 anys, mantenir la seva classificació com a sòl rústic d’interès paisatgístic. Les cases de Son Puigdorfila Nou, de caràcter modernista, així com altres construccions annexes, varen ser construïdes entre els anys 1906-07 però la finca original, que integra les terres de Son Puigdorfila Vell i Son Puigdorfila Nou, estan documentades ja en el segle XVI. Les terres de Son Puigdorfila es varen dedicar tradicionalment al cultiu de l’olivera i, així, trobam terrasses (marjades) en bon estat de conservació tant en la part de Son Puigdorfila Vell com en la banda de Son Puigdorfila Nou, seguint fonamentalment el curs del torrent de Sant Magí. Prova d’aquesta dedicació al cultiu de l’oliva és la tafona de la possessió de Son Puigdorfila Vell. Com a element etnològic important en la finca trobam la plaça de toros de Son Puigdorfila que, segons ens indica Joan Mª Sabater Simó (Son Rapinya cien años de historia) va ser produïda arran de l’extracció de marès en la zona, entre d’altres, per construir l’església de Son Rapinya. Se sap que part del marès de la Catedral de Palma procedeix d’aquesta zona, concretament de les pedreres de la Font Santa, per la qual cosa no seria gens inversemblant suposar que també procedís de Son Puigdorfila Nou. En aquest sentit, l’indret conegut com la Font Santa es troba en aquesta finca i és descrita per Sabater com a “lloc fresc i frondós pel que corrien fontetes tènues que, especialment durant l’estiu, convidaven a tombar-se devora d’elles”. Tradicionalment la zona ha estat lloc de lliure pas pels habitants dels voltants perquè la propietat així ho havia consentit des de temps immemorials, un costum que encara avui mantenen els residents en les barriades dels voltants. La plaça de toros de Son Puigdorfila Nou, recorda Sabater, ha estat lloc tradicional de celebració del Diumenge de l’Àngel per als habitants de Son Espanyolet i Santa Catalina i la seva plaça de toros ha estat lloc de celebració d’esdeveniments, com el dinar ofert en una ocasió als infants que acollia en el passat la Misericòrdia. José Villalonga i Roberto Fernández (El Terme de Palma, evolució de la propietat i l’espai) destaquen en la seva publicació, datada l’any 2018, que, “a pesar de trobar-se a prop de zones molt desenvolupades urbanísticament, la superfície original de Son Puigdorfila (referint-se al conjunt de Son Puigdorfila de dalt o vell i de Son Puigdorfila de baix o nou) roman pràcticament inalterada”. Sense comptar la construcció de la via de cintura, l’única segregació important es produí l’any 1965, quan es va segregar una part per a la construcció del col·legi Madre Alberta.

Fitxa Plaça de Toros Son Fila

Vida Isleña Nº 5 – 1 de mayo de 1912

Son Puigdorfila Nou presenta avui, des del punt de vista urbanístic, un conjunt coherent amb Son Puigdorfila Vell i amb la resta d’espais naturals existents (ANEI de Son Muntaner, zones verdes previstes a Sa Teulera (pedrera de la Font Santa i torrent de Sant Magí). La comunicació entre ambdós espais està garantit, d’una banda, pel llit del torrent de Sant Magí, que comunica els dos Sons Puigdorfila per davall de l’autopista per un túnel transitable a peu i, de l’altre, per un magnífic passeig de Son Rapinya construït l’any 1987 que disposa d’un ample espai per a vianants i d’un carril bici que garanteixen també la comunicació harmònica de les dues finques. També garanteix aquesta comunicació el carrer Albó què, com s’ha dit, és un camí particular que uneix totes les finques que fan partió amb aquest camí. La zona és utilitzada des de fa temps immemorials pels habitants dels voltants com a espai de passeig i les entitats ciutadanes de la zona fa anys que reclamen la seva inclusió dins del corredor verd de Ponent o del torrent de Sant Magí, que permet la comunicació a peu dels boscs de Bellver amb les zones ANEI de Son Muntaner i de Son Quint i d’aquestes amb el terme de Puigpunyent a través del camí públic que uneix ambdós termes a través de la Serra d’en Marill. La recent incorporació del Camí Vell de Palma a Puigpunyent, datat del segle XIII, a la Ruta de Pedra en Sec, abona encara més la nostra petició de que Son Puigdorfila Nou s’incorpori al conjunt coherent d’espais naturals que conformen la porta d’entrada de Palma a la Serra de Tramuntana, declarada patrimoni de la humanitat per la UNESCO.

Parc Natural de Ponent

Salvar Son Fila Nou de la piqueta urbanitzadora no és només un objectiu en sí mateix, sinó que forma part d’una estratègia molt més ambiciosa de crear a Palma un gran parc natural, el PARC NATURAL DE PONENT. Des de la Plataforma ciutadana Ponent-Potent, “Ponentins” reclamem a l’Ajuntament de Palma que, en la futura revisió del PGOU, ampliï la superfície de l’espai natural públic amb la incorporació dels terrenys de les finques de: ANEI de Son Muntaner, Son Puigdorfila Vell, Son Puigdorfila Nou, Son Berga, Sa Teulera, Na Burguesa i Son Anglada (pedreres d’Establiments); així com de la zona de repoblació forestal que la promotora de les urbanitzacions de Son Quint i Son Muntaner, d’acord amb l’estipulat en el conveni de 2.002, va haver d’adquirir per allunyar del nucli urbà la via de circumval·lació de Son Rapinya. Conformant així el CORREDOR VERD DEL TORRENT DE SANT MAGÍ O PARC NATURAL DE PONENT (BELLVER – NA BURGUESA – SON PUIGDORFILA – SON MUNTANER – SON QUINT), veritable pulmó verd de la ciutat i un llegat per a les futures generacions de ciutadans.

Què és el Parc Natural de Ponent?

SON QUINT, PARC NATURAL DE PONENT

La història de Son Quint va lligada a la història de moviment ciutadà a Palma. L’any 1982 es va produir el primer intent especulador sobre aquesta gran finca del Ponent de Palma, amb un projecte que preveia la urbanització de 350 Ha, la pràctica totalitat de la seva extensió. La pressió ciutadana, liderada aleshores per una jove Associació de Veïns de Son Rapinya, va aconseguir paralitzar aquell projecte.

SR10Després d’uns anys de relativa calma, el Grup alemany Schörghuber, que acabava de vendre els terrenys de Cala Mondragó al Govern de les Illes Balears per 1.950 milions de pessetes (11,7 M€), va  adquirir aquesta finca i les de Son Muntaner i Son Xigala i, al llarg dels darrers 30 anys ha desenvolupat diversos projectes urbanitzadors que avui envolten les barriades de Son Rapinya i de Son Serra-La Vileta. El projecte urbanístic de Son Quint, que es va haver de negociar a finals de la dècada dels 90 i que s’ha començat a desenvolupar el 2019, va aconseguir preservar per a la nostra ciutat una zona verda de 100.000 m2 a Son Muntaner, reduir l’ample i allunyar la nova ronda de la zona poblada de Son Rapinya. L’any 2002 l’AV de Son Rapinya, l’Ajuntament de Palma i la urbanitzadora, el Grup Vibelba, signaven un conveni que, entre d’altres, establia totes aquestes condicions i assegurava la cessió al municipi del Parc de Son Quint-Son Muntaner.

SR30SR30-4SR30-3D’aquell inicial projecte urbanitzador de l’any 1982 ha sobreviscut la finca principal, de 200 Ha, que avui està catalogada com a ANEI i que encara preserva importants valors patrimonials, etnològics, culturals, mediambientals i paisatgístics. Entre ells destaca l’antic camí de Palma a Puigpunyent, datat del segle XIII i que ha estat recentment incorporat pel Consell de Mallorca a la Ruta de la Pedra en Sec convertint Son Quint en la porta d’entrada de Palma a la Serra de Tramuntana.

Els moviments ciutadans que l’any 1982 varen protegir Son Quint i que el 2002 preservaren una part de la de Son Muntaner, han continuat la seva lluita al llarg dels darrers 40 anys i, en l’actualitat, mantenen la seva pugna amb Vibelba pel reconeixement del traçat històric del Camí Vell de Puigpunyent, amb el que fan partió les seves propietats, i que ha estat barrat i tancat per aquest grup promotor en diversos punts del seu traçat original. I també amb Red Elèctrica Espanyola i les diverses administracions públiques responsables, en particular la de l’Estat, per l’atemptat mediambiental i paisatgístic que ha suposat la instal·lació de 14 grans torres d’alta tensió dins aquest espai natural.

En aquest context, ja fa tres anys que un partit polític, El Pi, ha volgut recollir les reivindicacions històriques dels ciutadans d’aquesta zona de Palma i, d’ençà de l’any 2017, tracta d’introduir una esmena als pressuposts generals de les Illes Balears per tal d’adquirir la propietat amb fons públics i aconseguir la vella reivindicació veïnal de protegir Son Quint.

El mes de gener de 2019 el Consell de Mallorca també va aprovar, per unanimitat, una moció que reclama al GOIB l’adquisició de Son Quint amb fons de l’Impost Turístic i, en el moment de redactar aquest article, s’ha tornat a presentar una nova esmena als pressuposts generals de les Illes Balears per assignar 1 milió d’euros als treballs inicials d’adquisició de la finca.

Si s’aconseguís adquirir Son Quint, Palma disposaria d’un pulmó verd de considerables dimensions: Amb la unió de les 150 Ha. del Parc de Bellver i Son Berga, les 10 Ha. del Parc de Son Muntaner, la zona ANEI de Son Muntaner i la finca rústica de Son Puigdorfila Vell (també en debat per a la seva desclassificació del PGOU, ja que una altra grup immobiliari, Promotora Reina, hi pretén construir 200 habitatges, ja en parlarem en una altra ocasió) i les 200 Ha. de Son Quint, es podria constituir el Corredor Verd de Ponent, creant el Parc Natural de Ponent, que ocuparia una àrea total aproximada de 400 Ha., 2 milions de metres quadrats.

ParcNaturalDePonentPoder veure materialitzat aquest gran parc natural seria tot un regal pel medi ambient de la capital de les Illes Balears i per a totes aquelles persones que, al llarg de 40 anys, han treballat per la preservació de Son Quint.

Create your website at WordPress.com
Per començar